פסיכולוגיה: האם יש להעניש ילדים?

האם נזוף, החרמה, סנקציה או הכאת ילדך, האם זה תמיד נחוץ?

כל הילדים לא מצייתים, עושים דברים מטופשים או עונים. ענישה, בין אם פיזית ובין שהיא מוסרית, היא חלק מההשכלה שהועברה במשך דורות. האם זה עדיין הכרחי? האם אנו יכולים לחנך מבלי להעניש?

העונש שאותו עורר מדעי המוח

האמונה שהעונש גורם לילדים להתקדם היא רעיון שנטבע במשך דורות ברחבי העולם. עם זאת, מחקרים שנעשו לאחרונה במדעי המוח הראו כי בכל פעם שילד נענש, הדבר מעכב את תפקודו התקין של מוחו על ידי השפלה וגורם לכאב.

מהן ההשלכות של ענישה ארוכת טווח?

על ידי גידול ילד בהקשר אלים, חושבים לתת את החינוך הטוב כך שהוא יהפוך לאדם טוב. עם זאת, לעונש יכולות להיות השלכות מזיקות לטווח הארוך ולהוביל לאובדן הערכה עצמית, התמרמרות כלפי המבוגר, התעללות גופנית או מוסרית באחרים, ושכפול אותה התנהגות אצל ילדים.

איך לגדל ילד בלי להעניש?

ענישה מביאה לאיזון כוח, השפלה ושליטה המשפיעים על התפתחות הילד ועל פעולותיו העתידיות.

הקושי האמיתי במצב משבר חריף הוא להימנע מהסכסוך המשבש את הקשר המשפחתי. בכל המצבים הילד צריך להרגיש אהוב ומוכר ולא רק את "הרע".

לגדל ילד בלי להעניש אותו זה לתת לו אמת מידה ומסגרת, תמיד עם טוב לב ואמפתיה. זה למשל להעריך אותו בכך שהוא מסביר לו שיש לו איכויות ושהוא יכול לעשות טוב יותר, להראות לו שיש לו אמון בו למצוא פתרונות למשל, להדריך אותו לעבר התנהגות אחרת ב מסביר לו בנחת שאדם לא מסכים ומדוע, תמיד לשמור על מחוות רוך כדי שלא יחוש מבודד או מוזנח, לכוון את מאמציו לתגמול או לתוצאה חיובית כדי להניע אותו ולהימנע כמה שיותר כדי לפחת או להשפיל אותו.